Epic Advice – Edukacije

Lektoriranje

sve vrste tekstova: završni, diplomski i seminarski radovi, knjige, publikacije, web stranice…

HRVATSKI ZA STRANCE

Croatian language course

EDUKACIJE ZA TVRTKE

poslovna komunikacija i bonton

Misija

Kontinuirano se razvijati i usvajati nova znanja te biti prepoznat kao vodeća tvrtka za edukacije. Omogućiti razvoj polaznika putem pružanja individualiziranih i kvalitetnih usluga svih vrsta obrazovanja. 

Vizija

Naša je vizija stvaranje pozitivnog odnosa prema učenju kako bismo dobili i zadržali povjerenje naših klijenata.

Znanje

Kvaliteta

Individualni pristup

Točnost

Našu priču vodi

Ana Klancir

Ana Klancir profesorica je hrvatskog jezika i književnosti koja se nakon višegodišnje karijere u turističkom sektoru okrenula poslovnim edukacijama, lektoriranju i učenju hrvatskog jezika za strance. Redovito piše o najčešćim pogreškama u hrvatskom jeziku čime na jednostavan i zabavan način educira zajednicu o poslovnoj komunikaciji.